Regelverksprosess

Forslag til endringer i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Publisert 03.03.2021     Sist endret 22.03.2021

Fra 1. januar 2020 trådte nye nasjonale bestemmelser i kraft for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd.

Vi foreslår å oppdatere vedlegg 1 og 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler i samsvar med tillatelsene vi har gitt etter den 1. januar 2020 og frem til nå. Det er tillatelser som blant annet gjelder høyere tilsetning av vitaminer og mineraler til ulike næringsmiddelkategorier, tilsetning av nye «andre stoffer» til kosttilskudd og tilsetning av høyere mengder av visse «andre stoffer» til noen næringsmiddelkategorier.

For mer informasjon om de konkrete endringene under vedlegg 1 og 3 kan leses i høringsbrevet som snart vil bli publisert.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslaget vil bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist

 

Høringsfrist:  18.05.2021
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Oatly AB 18.05.2021
Energy Drinks Europe 17.05.2021
ProCornea Spesiallinser AS 14.05.2021
Vitux 12.05.2021
UNESDA Soft Drinks Europe 12.05.2021
Orifarm (tidligere Takeda) 12.05.2021
Orkla Health AS 11.05.2021
NNN 03.05.2021
Kappa Bioscience 16.04.2021

 01.09.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf 22 77 80 50