Regelverksprosess

Forslag til endringer i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Publisert 03.03.2021     Sist endret 22.03.2021

Fra 1. januar 2020 trådte nye nasjonale bestemmelser i kraft for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd.

Vi foreslår å oppdatere vedlegg 1 og 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler i samsvar med tillatelsene vi har gitt etter den 1. januar 2020 og frem til nå. Det er tillatelser som blant annet gjelder høyere tilsetning av vitaminer og mineraler til ulike næringsmiddelkategorier, tilsetning av nye «andre stoffer» til kosttilskudd og tilsetning av høyere mengder av visse «andre stoffer» til noen næringsmiddelkategorier.

For mer informasjon om de konkrete endringene under vedlegg 1 og 3 kan leses i høringsbrevet som snart vil bli publisert.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslaget vil bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist

 

Høringsfrist:  18.05.2021
 

Mattilsynets oppsummering av høringsinnspillene

 

Vår/Sommer 2021 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Endringsforskriften kunngjøres på Lovdata.

Sommer 2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf 22 77 80 50