Regelverksprosess

Nasjonal forskriftsbestemmelse om tilsetning av vitaminer eller mineraler til vanlige næringsmidler

Publisert 13.03.2018     Sist endret 27.02.2020

Forenkling av de utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelsene om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler.

Vi foreslår å forenkle regelverket om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler, slik at vi kan få en mer ressurseffektiv og enklere saksbehandling. Dette fremmer likere vilkår for alle virksomheter, samtidig som vi opprettholder det samme beskyttelsesnivået for forbrukerne.

Forslaget innebærer at bestemmelsene som per i dag krever individuelle søknader og tillatelser til tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, erstattes av bestemmelser som regulerer dette mer generelt for alle virksomheter og deres produkter.

Vi foreslår at det innføres en positivliste som innebærer at det bare er de vitaminene og mineralene som er oppført i denne listen, med tilhørende kriterier for mengde og vilkår for tilsetning, som kan tilsettes de ulike næringsmiddelkategoriene i positivlisten.

Alle virksomheter som ønsker det, vil dermed kunne tilsette de vitaminene og mineralene som til enhver tid er oppført i denne positivlisten, til de aktuelle næringsmiddelkategoriene, i samsvar med de vilkårene som framgår der uten å møte søke om det.

Dersom en virksomhet ønsker å tilsette vitaminer og mineraler til næringsmidler utover det som framgår av positivlisten, er forslaget at virksomheten må melde den aktuelle tilsetningen til Mattilsynet etter bestemte prosedyrer for dette.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.08.2018
 
Presentasjon fra informasjonsmøte

 (PDF)

 09.05.2018
 
Melding av utkastet til endringsforskrift i EØS

 

Høst 2018 
 
Innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet etter høring

 29.05.2019
 
Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter endringsforskriften
 26.06.2019
 
Endringsforskriften trer i kraft

 

1. januar 2020 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rønnaug Aarflot Fagerli, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 88 75