Regelverksprosess

Nasjonal forskriftsbestemmelse om tilsetning av vitaminer eller mineraler til vanlige næringsmidler

Publisert 13.03.2018     Sist endret 03.07.2019

Forenkling av de utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelsene om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler.

Vi foreslår å forenkle regelverket om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler, slik at vi kan få en mer ressurseffektiv og enklere saksbehandling. Dette fremmer likere vilkår for alle virksomheter, samtidig som vi opprettholder det samme beskyttelsesnivået for forbrukerne.

Forslaget innebærer at bestemmelsene som per i dag krever individuelle søknader og tillatelser til tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, erstattes av bestemmelser som regulerer dette mer generelt for alle virksomheter og deres produkter.

Vi foreslår at det innføres en positivliste som innebærer at det bare er de vitaminene og mineralene som er oppført i denne listen, med tilhørende kriterier for mengde og vilkår for tilsetning, som kan tilsettes de ulike næringsmiddelkategoriene i positivlisten.

Alle virksomheter som ønsker det, vil dermed kunne tilsette de vitaminene og mineralene som til enhver tid er oppført i denne positivlisten, til de aktuelle næringsmiddelkategoriene, i samsvar med de vilkårene som framgår der uten å møte søke om det.

Dersom en virksomhet ønsker å tilsette vitaminer og mineraler til næringsmidler utover det som framgår av positivlisten, er forslaget at virksomheten må melde den aktuelle tilsetningen til Mattilsynet etter bestemte prosedyrer for dette.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.08.2018
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Isblå AS 31.07.2018
ArcticSource1 AS 31.07.2018
TINE SA 31.07.2018
NHO Mat og Drikke 31.07.2018
Norsk cøliakiforening 02.07.2018
NNN 27.06.2018
Privat innsender 21.06.2018
Arbeidstilsynet 20.06.2018
Orkla Health AS 15.06.2018
Regelrådet 31.05.2018

Presentasjon fra informasjonsmøte

 (PDF)

 09.05.2018
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Isblå AS 31.07.2018
ArcticSource1 AS 31.07.2018
TINE SA 31.07.2018
NHO Mat og Drikke 31.07.2018
Norsk cøliakiforening 02.07.2018
NNN 27.06.2018
Privat innsender 21.06.2018
Arbeidstilsynet 20.06.2018
Orkla Health AS 15.06.2018
Regelrådet 31.05.2018

Melding av utkastet til endringsforskrift i EØS

 

Høst 2018 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Isblå AS 31.07.2018
ArcticSource1 AS 31.07.2018
TINE SA 31.07.2018
NHO Mat og Drikke 31.07.2018
Norsk cøliakiforening 02.07.2018
NNN 27.06.2018
Privat innsender 21.06.2018
Arbeidstilsynet 20.06.2018
Orkla Health AS 15.06.2018
Regelrådet 31.05.2018

Innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet etter høring

 29.05.2019
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Isblå AS 31.07.2018
ArcticSource1 AS 31.07.2018
TINE SA 31.07.2018
NHO Mat og Drikke 31.07.2018
Norsk cøliakiforening 02.07.2018
NNN 27.06.2018
Privat innsender 21.06.2018
Arbeidstilsynet 20.06.2018
Orkla Health AS 15.06.2018
Regelrådet 31.05.2018

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter endringsforskriften»
 26.06.2019
Endringsforskriften trer i kraft

 

1. januar 2020 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Isblå AS 31.07.2018
ArcticSource1 AS 31.07.2018
TINE SA 31.07.2018
NHO Mat og Drikke 31.07.2018
Norsk cøliakiforening 02.07.2018
NNN 27.06.2018
Privat innsender 21.06.2018
Arbeidstilsynet 20.06.2018
Orkla Health AS 15.06.2018
Regelrådet 31.05.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rønnaug Aarflot Fagerli, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 88 75