Rapport

Rapport: Mattilsynets anbefaling om energidrikker

Publisert 18.02.2019     Sist endret 18.02.2019

Mattilsynet anbefaler at flere tiltak kan gjennomføres parallelt og av ulike aktører.

Hva var oppdraget?

Å utrede ulike alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker.

Overleveringsdato:

15.02.2019

Hva anbefaler vi?
  • En forskriftsfestet grense for koffeininnhold i energidrikker.

  • Tiltak for å øke kunnskapsnivået om både koffein og energidrikker.

  • Overvåking av utviklingen i markedet, og av barn og unges inntak av energidrikker og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer.

  • Dialog med bransjen om å utvide og utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkmarkedet.

Fant du det du lette etter?