Spørsmål og svar

Skal kosttilskudd som er tilsatt visse «andre stoffer» merkes med teksten «Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år?

Publisert 02.12.2021     Sist endret 02.12.2021

Det er p.t. ikke noe spesifikt krav i næringsmiddelregelverket om at kosttilskudd som er tilsatt «andre stoffer» i tråd med bestemmelsene i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler, skal merkes med den konkrete teksten «Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år».

Men - det er et generelt, obligatorisk krav i matinformasjonsforordningen, som sier at «dersom næringsmidler krever særlige oppbevarings- og/eller bruksvilkår, skal disse angis.» Likeledes kreves det «…bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å bruke næringsmidlet på riktig måte dersom en slik bruksanvisning ikke finnes.»

På bakgrunn av dette kravet mener Mattilsynet at kosttilskudd tilsatt slike "andre stoffer" må merkes på en måte som sikrer at det bare er voksne over 18 år som bruker disse kosttilskuddene. Det er ikke spesifikke krav til formuleringen av teksten, men det må komme tydelig fram at dette er produkter til voksne fra og med 18 år.

Hjemmel:

Matinformasjonsforskriften § 1, jf. Forordning (EU) 2011/1169 om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 25, jf. Artikkel 9 nr. 1 bokstav g) og j), jf. forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler § 9 og § 10, jf. Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III.

Utdypning:

Matinformasjonsforskriften § 1, gjennomført i matinformasjonsforskriften, har det prinsippet at obligatoriske opplysninger skal bidra til vern av forbrukerens helse og trygg bruk av næringsmiddelet. Virksomhetene har følgelig ansvar for å gi forbrukerne nødvendige opplysninger slik at kosttilskuddet brukes i tråd med bruksbetingelsen (at de er beregnet for voksne fra og med 18 år).

Kosttilskuddforskriften stiller krav om at alle kosttilskudd skal merkes med at de bør oppbevares utilgjengelig for barn. De skal også merkes med anbefalt døgndose, og en advarsel mot å innta mer enn anbefalt døgndose.

 • I forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler, gis vilkårene for tilsetningen av visse «andre stoffer» til kosttilskudd i næringsmiddelkategorien «Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år», i Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III.
 • Kosttilskudd er omfattet av merkebestemmelsene i kosttilskuddforskriften § 6 og § 7.
 • Eksplisitte merkekrav for enkelte vitaminer og mineraler er gitt i § 7a) – 7d).
 • Det er ikke eksplisitte merkekrav for innhold av visse «andre stoffer».
 • De generelle merkekravene for næringsmidler, inkludert kosttilskudd er gitt i matinformasjonsforskriften som implementerer forordning (EU) 2011/1169 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforordningen).
  - Artikkel 9 nr. 1 i matinformasjonsforordningen gir en liste over en rekke obligatoriske opplysninger som merkingen skal inneholde. Bokstav g) i denne listen gir krav om at det opplyses om særlige vilkår for oppbevaring og bruk, og bokstav j) krever bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å bruke næringsmidlet på riktig måte dersom en slik bruksanvisning ikke finnes.
   - Det er i denne bestemmelsen vi hjemler kravet om at kosttilskudd i kategorien «Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år» skal merkes på en slik måte at det klart framkommer at dette er produkter til voksne fra og med 18 år.

 Se også:

 • spesielle merkekrav for koffein som også gjelder kosttilskudd i vedlegg III Næringsmidler med merking som skal omfatte én eller flere tilleggsopplysninger, pkt 4.2
 • spesielle merkekrav for enkelte «andre stoffer», gitt i kolonne 3 i vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler.
Fant du det du lette etter?