Faktaartikkel

Slik melder eller søker dere om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler eller visse «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd

Publisert 08.01.2020     Sist endret 08.01.2020

Melding eller søknad om tillatelse skal sendes til Mattilsynet når tilsetningen av vitaminer, mineraler eller visse «andre stoffer» til et næringsmiddel, herunder kosttilskudd, ikke er i samsvar med vilkårene i positivlistene i vedlegg 1 og vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Alle henvisninger til «forskriften», «bestemmelsene», paragrafer og vedlegg i denne artikkelen er til forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler).

Les om når og hvorfor dere skal sende en melding eller søknad i artikkelen Tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» til næringsmidler.

Meldinger og søknader – næringsmidler, unntatt kosttilskudd

Fyll ut dette skjemaet dersom du skal sende en;

- melding om tilsetning av vitaminer eller mineraler til næringsmidler, unntatt kosttilskudd, der tilsetningen ikke er i samsvar med vilkårene i positivlista i vedlegg 1.

Se § 4 og kravet om innsending av opplysninger i vedlegg 2.

- melding om eller søknad om tillatelse til tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, unntatt kosttilskudd, der tilsetningen ikke er i samsvar med vilkårene i positivlista i vedlegg 3.

Se § 9 og § 10 og kravet om innsending av opplysninger i vedlegg 4, andre del, Andre næringsmidler enn kosttilskudd.

Dersom meldingen eller søknaden om tillatelse gjelder flere smaksvarianter av produktet, eller flere «andre stoffer» enn det er plass til i skjemaet, kan du kopiere tabellen i del 2, fylle inn relevante data og legge den ved meldingen eller søknaden.

Meldinger og søknader - kosttilskudd:

Fyll ut dette skjemaet dersom dere skal sende en;

- melding om eller søknad om tillatelse til tilsetning av visse «andre stoffer» til kosttilskudd, der tilsetningen ikke er i samsvar med vilkårene i positivlista i vedlegg 3

Se § 9 og § 10 og kravet om innsending av opplysninger i vedlegg 4, første del, Kosttilskudd

Dersom meldingen eller søknaden om tillatelse gjelder flere «andre stoffer» enn det er plass til i skjemaet, kan du kopiere tabellen i del 2, fylle inn relevante data og legge den ved meldingen eller søknaden.

Utfylling og innsending

Skjemaene skal fylles ut elektronisk og sendes, sammen med eventuell øvrig dokumentasjon som kreves, som vedlegg i e-post til:

postmottak@mattilsynet.no

Dere kan eventuelt sende ferdig utfylt skjema, sammen med eventuell øvrig dokumentasjon som kreves, som vanlig post til:

Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Fant du det du lette etter?