Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 04.11.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler 06.06.2011 666
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 06.06.2011 668

Regelverk og veiledning