Regelverksprosess

Forslag til endringer i Forskrift om godkjenning av enzymer mm. i næringsmidler (høringsfrist 25. april 2021)

Publisert 09.03.2021     Sist endret 09.03.2021

Artikkel 9 i forskriften om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer gjelder krav til søknader. Disse kravene er utformet i gjennomføringsforordning 234/2011 som fastsetter bestemmelser om innhold, utarbeiding og innsending av søknader om oppdatering av fellesskapslistene i de tre sektorforordningene om tilsetningsstoffer, enzymer og aroma.

Denne gjennomføringsforordningen blir justert for å overholde endringene som berører innhold, utarbeiding og presentasjon av søknader som vil føre til endringer av unionslistene i de tre sektorforordningene (EF) nr. 1332/2008 (enzymer), (EF) nr. 1333/2008 (tilsetningsstoffer) og (EF) nr. 1334/2008 (aroma). Den nye gjennomføringsforordningen søker å kontrollere gyldigheten av søknadene og informasjonen som skal inngå i myndighetens uttalelser.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i Møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCoPAFF) Seksjon for ny mat og toksikologisk trygghet. Når den kan forventes implementert i norsk regelverk er ukjent.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 25.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS. Tlf: 22 77 80 48