Regelverksprosess

Forslag til endringer i regelverket for tilsetningsstoffer til næringsmidler (høringsfrist 21.10)

Publisert 23.09.2022     Sist endret 23.09.2022

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.

Forslaget til endring innebærer bruk av natrium (E500)- og kaliumkarbonater (E501) i blekksprut, næringsmiddelkategori 9.1.2. " Ubearbeidede bløtdyr og krepsdyr, godkjenning av polyvinylpyrrolidon (E1201) i næringsmidler til spesielle medisinske formål, endring av spesifikasjonene til tilsetningsstoffet natriumdiacetat (E262 (ii)), godkjenning av det enzymmodifiserte steviolglykosidet rebaudiosid M og oppdatering av spesifikasjonene til steviolglykosider (E960), godkjenning av havrelecitin som en variant av lecitin og (E322) og godkjenning av glykolipider i drikkevarer

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendes forslaget til endring av tilsetningsstofforskriften på høring.

 

Høringsfrist 21.10.2022
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet,  Cecilie.Svenning@mattilsynet.no, tlf. 22 77 80 48