Regelverksprosess

Forslag til endringer i regelverket for tilsetningsstoffer til næringsmidler (høringsfrist 22.11)

Publisert 25.10.2021     Sist endret 28.10.2021

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.

Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til endring av den norske tilsetningsstofforskriften. Forslaget til endring innebærer at 6 nye EU rettsakter innarbeides i den norske tilsetningsstofforskriften.

Det dreier seg om følgende endringer;

  • Ny navnsetting av steviolglykosider med forskjellig produksjonsprosesser. Kommisjonsforordning (EU) 2021/1156
  • Bruk av polyoler i næringsmiddelkategori 5.2 «andre sukkervarer», vedlegg II. Kommisjonsforordning (EU) 2021/1175

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 22.11.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet. Tlf: 22 77 80 48