Høring: Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (frist 6.10.2020)

Publisert 08.09.2020     Sist endret 08.09.2020

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.

Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til endring av den norske tilsetningsstofforskriften. Forslaget til endring innebærer at 6 nye EU rettsakter innarbeides i den norske tilsetningsstofforskriften.

Det dreier seg om følgende endringer;

a) Konserveringsmiddel i flytende fargepreparater, vedlegg III, kommisjonsforordning (EU) 2020/268,

b) Soyabønnehemicellulose som stabilisator i smaksatte drikker, kommisjonsforordning (EU) 2020/279,

c) Endrede spesifikasjoner for tri-kalsiumfosfat (E 341), kommisjonsforordning (EU) 2020/763,

d) Endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for Annatto, Bixin og Norbixin (E 160b), kommisjonsforordning (EU) 2020/763

e) Endrede spesifikasjoner for titandioksid (E 171), utkast kommisjonsforordning (EU) D066794

f) Endring av bruksbetingelser for askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker beregnet for videre bearbeiding, utkast kommisjonsforordning (EU) D066199.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 06.10.2020
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, tlf.: 22 77 80 48