Hvilken mengde kan du bruke?

Publisert 12.12.2012     Sist endret 12.12.2012

Du har plassert produktet ditt og funnet tilsetningsstoffet du ønsker å bruke, men hvor mye kan du bruke?

Quantum satis er definert i forordningens Artikkel 3.

Hovedregel for mengdebegrensning:

Mengden er den aktive komponenten (om ikke annet er gitt). Men hva er en aktiv komponent? Den bestanddelen av stoffet som har teknologisk funksjon.

Eksempel

  • Benzosyre og saltene natriumbenzoat, kalsiumbenzoat og kaliumbenzoat er godkjent som konserveringsmiddel i kategori 14.1.4med mengdebegrensning 150 mg/l.
  • Benzosyre er stoffet som har funksjon som konserveringsmiddel, men er gjerne vanskelig å få til å blande seg ordentlig i produktet. Saltene av benzosyre er imidlertid lettløselige. Derfor er disse ofte enklere å bruke. Da er benzosyre den aktive komponenten i natriumbenzoat.
  • Mengdebegrensningen relaterer seg til mengde benzosyre i komponenten. Forholdet mellom aktiv komponent og saltet finner du i EU forordningen 231/2012 (ikke inn i EØS ennå) for renhet og identitet.
  • Er mengdebegrensningen 150 mg (sjekk) benzosyre per liter beregner du mengde natriumbenzoat du kan bruke slik:
  • Natriumbenzoat / benzosyre * mengdebegrensning = mengde natriumbenzoat som kan brukes
  • Molekylvekt benzosyre: 122,12 Molekylvekt natriumbenzoat: 144.11
  • 144.11 / 122.12 * 150 = 177,01 (mg/l)

Husk at mengdebegrensningen er for spiseferdig produkt (om ikke annet er gitt)

Fant du det du lette etter?