Spørsmål og svar

Når kan vi si at etylenoksid ikke til stede?

Publisert 03.11.2021     Sist endret 03.11.2021

Når det ikke kan gjenfinnes i analyser

Etylenoksid (ETO) skal ikke være til stede, hverken som plantevernmiddelrest i råvarene eller som steriliseringsmiddel i tilsetningsstoff.  Om vi kan si om ETO er til stede er avhengig deteksjonsgrensen for analysemetoden. Deteksjonsgrensen for ETO varierer med matriks og analysemetoder.

Jo lavere deteksjonsgrense og vanskeligere matriks), jo større blir usikkerheten. Derfor blir det satt en analytisk bestemmelsesgrense /kvantifiseringsgrense (LOQ).

Er alle grenseverdiene er på deteksjonsgrensen?

Plantevernmiddelrestregelverket har definert grenseverdiene for ETO i en rekke råvarer, og her er deteksjonsgrensen vurdert ut fra type råvare.

 F.eks. har johannesbrødkjernemel en LOQ på 0.1* mg ETO/kg, mens tørkede guarbønner har LOQ på 0.02* mg ETO/kg. Det var litt tilfeldig at det var nettopp tilsetningsstoffet johannesbrødkjernemel (E410) som var det første tilsetningsstoffet hvor det ble oppdaget etylenoksid. Da ble det lett å bare referere til plantevernmiddelregelverket.

Tilsetningsstoffregelverket sier at ETO ikke skal benyttes som steriliseringsmiddel. KOM har ikke sagt noe konkret om grenseverdiene for ETO i guarkjernemel (E412) (forskjellig fra tørkede guarbønner) og xantangummi (E415) (mikrobiell), men referer til konklusjonen fra krisehåndteringsmøtet 13.juli.

På sist arbeidsgruppe på tilsetningsstoffer (WGA) foreslo KOM en grenseverdi for ETO. Forslaget var 0,1*mg ETO/kg for alle godkjente tilsetningsstoffer, og med en referanse til plantevernmiddelrestregelverket. Det var mange kommentarer til forslaget, bl.a. at matriksen er svært forskjellig forskjellige tilsetningsstoffene (polare- upolare, fast stoff- flytende). Det er ikke sikkert at forekomsten av ETO i tilsetningsstoffet stammer i fra rester i råvaren, men en direkte behandling av tilsetningsstoffet.

I det offisielle referatet fra tekniske møtet 4. oktober om ETO i næringsmidler anbefaler Kommisjonen å bruke en LOQ for ETO i tilsetningsstoffer på 0,1* mg/kg.  Det ble bekreftet av EUs referanselaboratorier (EURLs) det er oppnåelig LOQ for ETO i næringsmiddel -og fôrtilsetningsstoffer.

  * betyr at MRL (grenseverdien) er fastsatt ved LOQ (kvantifiseringsgrense).

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer