Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger i 2022

Publisert 28.01.2022     Sist endret 31.01.2022

I 2022 vil Mattilsynet føre et særskilt tilsyn med etterlevelse av kravet til spesifikasjoner på renhet og identitet for produktgruppen tilsetningsstoffer og tilsettingsstoffblandinger. Tilsynet vil bli gjennomført som en revisjon der vi undersøker om virksomhetene har gode nok systemer til å sikre at det kun er godkjente tilsetningsstoffer som oppfyller de enkelte stoffers renhetskriterier og spesifikasjoner, som er på markedet.

Dette ser vi etter

  • Krav til tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger.
  • Krav om sporbarhet og tilbaketrekking/tilbakekalling.
  • Krav ved import.

Dette bør dere være forberedt på

  • Tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger: Virksomhetens rutiner for vurdering av leverandør og rutiner for forhåndsvurdering av spesifikasjoner, mottakskontroll og krav til renhet (renhetskriterier), informasjon og bruk.
  • Sporbarhet: Virksomheten skal ha ordninger og framgangsmåter for å følge flyten (gangen) for et næringsmiddel ett ledd tilbake og ett ledd fram i næringskjeden, slik at virksomheten kan tilbaketrekke et næringsmiddel dersom det er nødvendig.
  • Tilbaketrekking og tilbakekalling: Virksomheten skal kjenne til kravene for tilbaketrekking og tilbakekalling.
  • Import: Importører skal være registrert for riktig varegruppe. Det skal være rutiner for forhåndsvurdering av leverandør og etablerte avtaler med første mottaker.

Disse virksomhetene får tilsyn

Virksomheter som produserer og forhandler tilsettingsstoffer og tilsetningsstoffblandinger.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres i 2. og 3. tertial i 2022.

Det vil bli gjennomført et informasjonsmøte med næringen i forkant av oppstarten i 2.tertial, og vi oppfordrer alle til å delta. Detaljene om revisjonen (kravpunktmal) vil bli publisert i forkant.

Aktuelt regelverk og publisert veiledere på Mattilsynet.no:

Fant du det du lette etter?