Faktaartikkel

Ulovlig bruk av ekstrakter som tilsetningsstoffer

Publisert 11.05.2021     Sist endret 04.11.2021

Planteekstrakter som virker som tilsetningsstoffer skal være godkjent før de kan brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler.

I produksjonen av ulike næringsmidler er det ofte behov for å bedre konsistens, smak eller farge. Til dette bruker produsentene tilsetningsstoffer. For å sikre trygge næringsmidler og for at forbrukerne skal få riktig informasjon er det regler om hvordan tilsetningsstoffer skal brukes og merkes. Regelverket består av en positivliste der alle tilsetningsstoffer som kan brukes er listet opp. Det er ikke tillatt å bruke stoffer som ikke er oppført på listen. All bruk av tilsetningsstoffer skal merkes.

Enkelte produsenter ønsker å selge produktene sine som så «rene» som mulig og helst uten merking av tilsetningsstoffer. Blant annet ser vi at flere produsenter bruker ekstrakter (for eksempel av frukt, krydder og gjær) istedenfor de godkjente tilsetningsstoffene.

En rekke planteekstrakter kan både være aroma med smaksgivende egenskaper og samtidig tilsetningsstoff. Tilsetningsstoffer er definert som ethvert stoff dersom det bevisst tilsettes næringsmidler med et teknologisk formål. Definisjonen av tilsetningsstoffer dekker dermed ekstrakter når de brukes for å oppfylle et teknologisk behov i næringsmiddelet. Slike ekstrakter skal da anses som tilsetningsstoffer, og må følge reglene for godkjenning, bruk og merking slik det kommer frem av regelverket for tilsetningsstoffer. EUs medlemsland har diskutert denne problemstillingen og kommet med en veiledende tolkningsuttalelse som har til hensikt å oppnå en felles forståelse av regelverket.

Annen relevant informasjon:

EUs veiledende tolkningsuttalelse som har til hensikt å oppnå en felles forståelse av regelverket.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiverKontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver