Veiledere

Publisert 23.08.2012     Sist endret 10.02.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om animaliehygieneforordningen (853/2004) 08.12.2016 PDF

Regelverk og veiledning