Faktaartikkel

ATP-Traktaten

Publisert 10.02.2021     Sist endret 01.03.2021

ATP er en avtale om internasjonal transport av lett bedervelige matvarer, og om det spesielle materiellet som skal brukes til disse transportene. ATP er en FN-avtale som er underskrevet av 49 land. Avtalen revideres årlig og den aktuelle versjon er tilgjengelig på UNECE hjemmeside.

Avtalen er gjort gjeldende i Norge gjennom Tillegget til ATP-forskriften.

Dette betyr:

  • Ved transport av lett bedervelige matvarer over landegrenser i land som har tiltrådt avtalen, skal det foreligge en ATP-godkjennelse av transportmateriellet. Hvert land har egne regler for innenlands transport av lett bedervelige matvarer.
  • Ved nasjonal transport i Norge kreves det ikke bruk av godkjent materiell med et ATP-sertifikat. Men, man skal være oppmerksom på at enkelte virksomheter likevel kan krever ATP-godkjent materiell for å kunne sikre transport av sine varer.

ATP-godkjent materiell kan gjenkjennes ved hjelp av sertifikatplater og klassemerker som skal være plassert oppe og nede i fronten, og på hver side av kjølekassen. ATP-sertifikat inkludert dokument for rekvirering sertifikatplater, utstedes i Norge av Mattilsynet.

Se veileder/håndbok til avtalen.

Fant du det du lette etter?