Frakt og transport

Publisert 25.05.2012     Sist endret 08.02.2018

Transport av mat blir sett på som næringsmiddelvirksomhet og er derfor omfattet av de samme reglene som produksjon, håndtering, lagring, og omsetning av næringsmidler. Det er i prinsippet ingen forskjell mellom kravene som stilles til håndtering av matvarer når de befinner seg på et lager for oppbevaring, og når matvarene er under transport.

Både virksomhetene og den enkelte transportør har ansvar for at reglene for transport følges. Transportørene har plikt til å følge de reglene som gjelder for hvert enkelt transportoppdrag. Samtidig må avsenderen sørge for at varene sikres på en riktig og forskriftsmessig håndtering under transporten, blant annet gjennom tilstrekkelig emballasje og god og tydelig merking.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av matvarer gjøres slik reglene krever.

Mer om frakt og transport

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknadsskjema for ATP-godkjenningPDF
Søknadsskjema for fornyet ATP-godkjenningPDF

Gebyrer

Det blir utstedt gebyr når det gjelder ATP godkjenning til det firma som utstyret blir godkjent på.

Gebyr for «Godkjenning av ATP-materiell» er 2-5 timeverk, noe som i dag er 1700 kr + adm. gebyr på 100 kr.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Transport og lager Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer