Veiledere

Publisert 25.05.2012     Sist endret 08.02.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til animaliehygieneforordningen, forordning EF nr. 853/2004 (engelsk) (EU) 23.01.2013 PDF
Veileder til næringsmiddelhygieneforordningen, forordning EF nr. 852/2004 juni 2012 - engelsk (EU) 23.01.2013 PDF
HACCP veiledningsdokument - norsk oversettelse pr 03082007 22.01.2013 PDF
Rettleiing H2 - norsk omsetjing 22.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning