Kunngjøring

Sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer – endring av næringsmiddelhygieneforskriften

Publisert 19.12.2019     Sist endret 19.12.2019

Stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tilføres listen over hvilke laster det er tillatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker, før de samme beholderne/konteinerne/tankene kan benyttes til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer beregnet til eller sannsynlig å bruke til mat.

EFSA (European Food Saftey Authority) har i sin vitenskapelige rapport fra 24. november 2016 vurdert at stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat kan transporteres i beholdere/konteinere/tanker som etterpå kan benyttes til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer beregnet til eller sannsynlig å bruke til mat. Stoffene tas derfor inn i «Liste over akseptable tidligere laster". Listen inneholder de stoffer det er lov å transportere i tidligere laster.

Bulktransport av næringsmidler i flytende form eller i form av granulat eller pulver skal foregå i beholdere og/eller kontainere/tanker som er forbeholdt transport av næringsmidler, se næringsmiddelhygieneforskriften forordning (EU) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IV punkt 4. Kommisjonen mener at for driftsansvarlige som transporterer flytende oljer og fettstoffer til sjøs er dette kravet ikke praktisk og medfører en ekstra byrde. I tillegg finnes det ikke tilstrekkelig med sjøgående fartøy for å opprettholde en løpende handel med flytende oljer og fettstoffer.

For å opprettholde en løpende handel med flytende oljer og fettstoffer har kommisjonen bestemt at transport av flytende oljer og fettstoffer også kan foregå i beholder/konteiner/tanker som tidligere har blitt brukt til transport av andre laster. De stoffer som det er tillat å transportere i beholder/konteiner/tanker som deretter kan benyttes til transport av flytende oljer og fettstoffer er listet opp i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014, «Liste over akseptable tidligere laster".

For mer informasjon se regelverksprosess:

Sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer – ytterligere to stoffer tilføres «Liste over akseptable tidligere laster» 

Fant du det du lette etter?