Biologiske gifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Biologiske gifter (biotoksiner) er samlebetegnelsen på gifter fra levende organismer som planter, alger, muggsopp, sopp og biogene aminer.

Enkelte biologiske gifter fra planter og sopp fjernes etter god varmebehandling. Men det er viktig å vite at det også finnes biologiske gifter som er varmestabile og som derfor ikke brytes ned ved koking eller annen varmebehandling. Muggsopp og alger er eksempler på organismer som kan danne giftstoffer og forurense matvarer som korn, nøtter, tørkede frukter, tørket kjøtt, skjell og krabber. Giftstoffene vil være tilstede selv om organismen senere blir fjernet.

Mattilsynet har tilsynsansvar med virksomheter som omsetter næringsmidler. Virksomheter som selger og produserer mat og drikke har ansvar for at det som selges er helsemessig trygt og egnet for omsetning. For noen av de biologiske giftene finnes det omfattende regelverk med grenseverdier for høyeste tillatte innhold av et stoff. Som for eksempel for flere muggsoppgifter og marine algegifter.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev