Faktaartikkel

Algegifter (algetoksiner)

Publisert 16.01.2013     Sist endret 30.05.2013
Blåskjell
Blåskjell  Foto: iStockphoto

Algetoksiner er stoffer som produseres i planteplankton i sjøen. Noen algetoksiner er svært giftige og kan gi alvorlig sykdom hos mennesker gjennom maten, spesielt skjell, mens andre kan gi fiskedød.

Algetoksiner produseres av flere ulike planteplanktonarter. Disse artene kan opptre i sjøen i ulike perioder gjennom året, og forekomsten av de ulike toksinene vil derfor variere.

Algetoksiner forbindes ofte med blåskjell og andre skjellarter. Skjell filtrerer effektivt alger fra sjøen og kan oppkonsentrerer store mengder algetoksiner. Når vi spiser skjell med høyt algetoksininnhold, kan vi bli alvorlig syke. De ulike toksinene har ulik virkning og gir ulike symptomer. Dette er utdypet nedenfor.

Oppkonsentrering av algetoksiner kan også skje i andre dyr enn skjell, slik som taskekrabbe. Det er først og fremst i taskekrabbens brunmat algegifter kan forekomme, og det er kjent at mennesker har blitt toksinforgiftet etter å ha spist krabber med høy algetoksinkonsentrasjon.

Algetoksiner som er giftige for fisk er som regel mest alvorlig for fisk i merd. Denne fisken kan ikke svømme vekk fra algene, og toksinene kan påvirke fisken og i verste fall være dødelige. Det er ikke kjent at algetoksiner i fisk i norske farvann kan påvirke mennesker når fisken spises.

Algetoksiner i skjell deles ofte inn i ulike toksingrupper:

  • PSP-toksiner. Symptomer er nummenhet i lepper og munn, fingre og tær. Lammelser i muskulatur kan også oppstå, og i verste fall kan dette ramme åndedrettsmuskulaturen.
  • DSP-toksiner. Symptomer er kvalme, diaré og oppkast.
  • YTX-toksiner. Ingen kjente symptomer på mennesker.
  • PTX-toksiner. Ingen kjente symptomer på mennesker.
  • ASP-toksiner, også kalt hukommelsestaptoksiner. Symptomer er kvalme, oppkast, magekramper og diaré, og i tillegg forvirring, nedsatt orienteringsevne eller hukommelsestap.
  • Azaspiracid-toksiner og AZP. Symptomer ligner på symptomene ved DSP-forgiftning, med kvalme, oppkast, diaré og magekramper.

Konsentrasjonen av algetoksiner reduseres ikke vesentlig ved koking, frysing eller annen behandling. Skjell med algetoksiner kan ikke renses ved for eksempel å legge skjellene i rent vann. Det er ikke mulig å se på skjellet, eller krabben, om innholdet av algetoksiner er høyt.

I kommersiell sammenheng må skjell testes på laboratoriet for å dokumentere at algetoksininnholdet er lave nok når skjellene skal omsettes. Regelverket har satt grenser for hvor mye algetoksiner skjell kan inneholde når skjell skal omsettes. Det er produsenten som skal sørge for at skjell som omsettes oppfyller disse kravene.

Publikum som plukker skjell til eget bruk må alltid være forsiktige. Mattilsynets blåskjellvarsel gir opplysninger om hvor det er lite algetoksiner, og hvor konsentrasjonene er høye. Blåskjellvarslet dekker ikke hele kysten, og det sikreste er derfor å plukke skjell så nære kontrollstasjonen som mulig.

Se også Kommersiell høsting og omsetning av levende skjell

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner