Regelverksprosess

Grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider (PA) i visse næringsmidler (høringsfrist 18. mars 2021)

Publisert 23.02.2021     Sist endret 03.03.2021

Pyrrolizidine alkaloider (PA) er naturlige plantegifter som visse ugressplanter produserer som beskyttelse mot skadedyr. Dersom slike ugressplanter i eller ved åkeren følger med under innhøstingen av matplanter, kan PA havne i maten. Ugressarter som produserer PA vokser oftest i tropiske og sub-tropiske strøk.

Det er identifisert over 600 PA, men ikke alle er like toksiske og relevante som forurensende stoffer i næringsmidler. EFSA her vurdert de mest relevante og konkludert med at disse kan være kreftfremkallende og kan utgjøre en risiko for folkehelsen. Urtete og te er de næringsmidlene som bidrar mest til eksponeringen for PA, men andre næringsmidler som for eksempel urter og urtebaserte kosttilskudd bidrar også.

Det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av PA i næringsmidlene ved god innhøstings- og produksjonspraksis. Fastsettelse av grenseverdier for PA i visse næringsmidler vil stimulere til omlegging av innhøstings- og produksjonspraksis, og bidra til at PA-eksponeringen hos konsumentene reduseres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Under behandling i EU-arbeidsgruppen for landbrukskontaminanter

Vurdering av behovet for grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider (PA) i visse næringsmidler.

2017-2020 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 11.03.2021
KLF og Nortura 08.03.2021
Privat innsender 22.02.2021
Forbrukerrådet 17.02.2021

Høring

Grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider (PA) i visse næringsmidler.

 

 

Høringsfrist 18.03.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 11.03.2021
KLF og Nortura 08.03.2021
Privat innsender 22.02.2021
Forbrukerrådet 17.02.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Andreassen, seniorrådgiver Seksjon Fremmedstoffer og EØS, Hovedkontoret, tlf. 22 77 90 28