Muggsoppgifter

Publisert 11.10.2012     Sist endret 01.09.2020

Muggsoppgifter (mykotoksiner) er naturlig forekommende giftstoffer fra muggsopp. Det er størst problemer med vegetabilske produkter, hvor muggsoppgiftene kommer inn i produksjonen gjennom f. eks soppangrep på korn som brukes til mat og til dyrefôr, eller via jord som smitter over på produkter som nøtter og frukt.

For å kunne redusere utviklingen av muggsoppgifter er det nødvendig at dyrknings-, innhøstings-, lagrings- og produksjonsmetodene stadig forbedres. Det ble derfor utarbeidet en anbefaling fra EU (2006/583/EC) om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter i 2006. Bioforsk har på bakgrunn av denne, laget en dyrkningsveileder tilpasset norske forhold.

Det er fastsatt grenseverdier for muggsoppgifter i næringsmidler for følgende toksiner: aflatoksiner, okratoksin A, patulin, deoksynivalenol, zearalenon og fumonisin. Næringsmidler beregnet til spedbarn og småbarn har fått innført lavere grenseverdier.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter.

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Import og eksport

I tillegg til forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer og annet generelt næringsmiddelregelverk må importører også forholde seg til regelverket for importkontroll på produkter fra bestemte land.

Det er vedtatt to særlige forskrifter for innhold av aflatoksiner i bestemte vegetabilske problemvarer fra enkelte tredjeland. Alle produktene som skal kontrolleres etter dette regelverket blir sperret til dokumentkontroll er ferdigstilt og analysesvar foreligger. Om produktet ikke overholder regelverket blir det sendt i retur eller til destruksjon.

Det er også fastsatt regelverk for en strengere offentlig kontroll ved import av visse næringsmidler med vegetabilsk opprinnelse. Noen av disse produktene skal prøvetas for mykotoksiner. Alle produktene som kontrolleres etter dette regelverket blir sperret til dokumentkontroll er ferdigstilt og analysesvar foreligger. Om produktet ikke overholder regelverket blir det sendt i retur eller til destruksjon. Omtalte produkter kan kun importeres ved utpekte kontrollsteder og importøren vil bli belastet for kostnadene.

Gebyrer

Importører skal betale gebyr for offentlig kontroll ved import av bestemte næringsmidler fra tredjeland pga aflatoksinrisiko og ved import av ikke-animalske risikoprodukter omfattet av . Mattilsynet og analyselaboratoriet sender ut faktura i etterkant av gjennomført kontroll.

Forskrifter som regulerer Mattilsynets innkreving av gebyr og avgifter.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Uønskede stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer