Faktaartikkel

Regelverk om muggsoppgifter i mat

Publisert 03.05.2013     Sist endret 01.09.2020

Grenseverdier for muggsoppgifter (mykotoksiner) i mat er fastsatt i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

En grenseverdi er et maksimumsnivå av et stoff som er tillatt i mat. Grenseverdier for muggsoppgifter er fastsatt i EU, og implementert i norsk rett. Europakommisjonen legger til grunn vitenskapelige vurderinger fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA.

Det er fastsatt grenseverdier for muggsoppgifter i næringsmidler for følgende toksiner: aflatoksiner, okratoksin A, patulin, deoksynivalenol (DON), zearalenon og fumonisin. Grenseverdiene for disse mykotoksinene, samt grenseverdier for andre forurensende stoffer, er gitt i vedlegget i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Barn kan være mest utsatt for helseeffekter av mykotoksiner, og det er derfor næringsmidler beregnet til spedbarn og småbarn har fått lavere grenseverdier. Det er også lavere grenseverdier for mykotoksiner i bearbeidet korn og kornprodukter samt nøtter, tørket frukt og mais, fordi sortering eller annen fysisk behandling gjør det mulig å redusere mykotoksininnholdet. I produkter beregnet til human konsum, er det ikke tillatt å fortynne eller benytte kjemikalier for å få ned nivået av mykotoksiner. 

Fant du det du lette etter?