Risikovurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger

Publisert 19.10.2012     Sist endret 12.10.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort beregninger som viser at muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger utgjør minimal helserisiko for norske barn.

Fakta om zearalenon

Zearalenon er en muggsoppgift (mykotoksin) som produseres av sopper i slekten Fusarium. Soppen infiserer kornet på åkeren, og mykotoksin kan etter dette finnes igjen i kornproduktene. Zearalenon har hormonforstyrrende (østrogene) effekter, og for å beskytte folkehelsen er det i EØS satt grenseverdier for maksimalt tillatt innhold av Zearalenon i en rekke korn- og maisprodukter.

Som en følge av dårlige vær- og innhøstningsforhold, har den europeiske kornbransjen rapportert at det er vanskelig å produsere grove frokostblandinger som overholder det eksisterende regelverket. Årsaken er at de delene av kornet med mest fiber (kli), også kan ha de høyeste nivåene av zearalenon. I EU har det derfor vært diskutert en mulig heving av grenseverdien for frokostblandinger. EUs vitenskapskomité EFSA har vurdert om dette er ok helsemessig, og fant at det ikke ville ha noen helsemessig betydning.

Mattilsynet ønsket en vurdering av norske barns inntak av zearalenon via frokostblandinger fordi kostholdsundersøkelser viser at norske barn spiser relativt mye mer grove frokostblandinger enn det EUs organ for risikovurderinger på matområdet(EFSA) la til grunn i sin vurdering.

VKMs beregninger viser at selv om grenseverdien heves, slik det er foreslått i EU, vil eksponering for zearalenon ligge godt under det daglige tolerable inntaket (TDI) hos alle aldersgrupper av norske barn. Dette gjelder også barn som spiser mye grove frokostblandinger. Beregningene er utført på grunnlag av norske kostholdsdata for barn på to, fire, ni og 13 år, og europeiske forekomstdata av zearalenon.

Mattilsynet deltar fast i arbeidsgruppen for mykotoksiner i EU, og vil bruke vurderingen i det videre regelverksarbeidet i Brussel. Å ha faktabaserte innspill som dette i diskusjonene i Brussel, gjør at vi kan bidra aktivt i videreutviklingen av regelverket. Regelverket skal være strengt, men oppnåelig. Basert på vurderingen fra VKM, kan Mattilsynet støtte den planlagte regelverksendringen.

Se VKM:Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger.

Fant du det du lette etter?