Nitrat

Publisert 17.10.2012     Sist endret 17.10.2017

Nitrat finnes naturlig i alle planter. I salat og spinat kan nitratnivået være så høyt at det kan gi uheldige helseeffekter. Ved produksjon av salat og spinat bør man derfor bruke dyrkingsmetoder som begrenser nitratinnholdet i plantene.

Nivået av nitrat i grønnsaker og frukt varierer avhengig av art, plantetetthet, gjødsling, temperatur og vann. Grønne bladgrønnsaker som salat, spinat og ruccola har de høyeste konsentrasjonene av nitrat. Man har også sett at slike bladgrønnsaker dyrket i drivhus og/eller under forhold med lite lys, kan få forhøyede nivåer av nitrat.

Nordiske land har hatt høyere innhold av nitrat i spesielt salat og spinat, enn ved dyrking lenger sør i Europa. Norge hadde derfor tidligere et unntak fra felles grenseverdier som var satt for nitrat. Fra 2012 har Norge de samme grenseverdiene som resten av EU, disse er høyere enn EUs tidligere grenseverdier. Det er viktig at produsentene har en dyrkingspraksis som holder nitratnivået så lavt som mulig. Grenseverdiene for nitrat er gitt i vedlegg 1 i  Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. I tillegg til salat og spinat, er det grenseverdier for bearbeidede kornbaserte næringsmidler og for barnemat.

Det har vært vitenskapelig usikkerhet om eventuelle negative helseeffekter av for høye nivåer av nitrat i grønnsaker og frukt. EFSA (European Food Safety Authority) har gjort to risikovurderinger av fordeler ved å spise grønnsaker sett opp i mot risiko ved inntak av nitrat. Konklusjonen fra EFSA (2008) var at de helsemessige fordelene ved å spise mye og variert av grønnsaker og frukt oppveier ulempene ved å få i seg nitrat. Det skal også større mengder slike grønnsaker til før akseptabelt daglig inntak (ADI) overskrides. Enkelte medlemsland i EU har i ettertid meldt bekymring for nitratinntaket til små barn, og EFSA ble da bedt om å se på dette spesielt. EFSAs andre vurdering var klar i desember 2010, og konkluderte med at nivåene av nitrat i grønne bladgrønnsaker ikke var noe problem for barn.

Det er tidligere laget en dyrkingsveileder for hvordan man kan redusere innholdet av nitrat i hodesalat. Merk at grenseverdier og tilsynsmyndighet er endret siden veilederen ble skrevet.

Mattilsynet overvåker nitratinnholdet i salat og spinat, og dette vil man fortsette med i de neste årene for å se om endret landbrukspraksis kan få nitratnivået ned under grenseverdiene. Det er satt lavere grenser for salat på friland enn for salat dyrket i veksthus fordi man finner lavere nivåer av nitrat i salat dyrket på friland. I de tilfellene der det mangler informasjon om hvordan salatene er dyrket vil grenseverdiene for salat på friland gjelde. Se resultater fra overvåkningen under "Publikasjoner".

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner