Planteforbindelser

Publisert 15.01.2013     Sist endret 15.05.2023

Frukt, bær, grønnsaker og andre matplanter inneholder planteforbindelser som har viktige funksjoner i plantecellene og kan også påvirke biologiske funksjoner i kroppen. I tillegg til disse stoffene kan planter også ha plantegifter. Dette er sekundære forbindelser som ikke inngår i plantens vekst, utvikling eller reproduksjon, men kan være involvert i plantenes immunforsvar mot mikroorganismer og insekter.

Virksomheter som selger og produserer mat og drikke har ansvar for at det som selges er helsemessig trygt og egnet for omsetning. Det er ikke særskilt regelverk for plantegifter, men det må tilsees at regelverket for blant annet ny mat, aroma, tilsetningsstofferkosttilskudd og legemiddellovverket overholdes.

Inneholder produktet legemiddelstoffer eller urter som er klassifisert av Statens legemiddelverk som legemidler, bør virksomheten sende produktet til Legemiddelverket for klassifisering før det omsettes. Et produkt kan være et legemiddel pga funksjon (innhold/egenskaper) eller presentasjon (merking og markedsføring).

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Uønskede stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Lukk

Innhold på siden