Forskrifter

Publisert 17.10.2012     Sist endret 06.08.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler 03.07.2015 870
Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117

Regelverk og veiledning