Legemiddelrester i mat

Publisert 29.05.2012     Sist endret 16.05.2018

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 13.08.2018

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00