Legemiddelrester i mat

Publisert 29.05.2012     Sist endret 30.01.2019

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 30.04.2019

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00