Legemiddelrester i mat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Høring

Nytt regelverk under Kontrollforordingen: Virkemidler ved mistanke om eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

Send oss innspill innen: 04.02.2020

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 10.02.2020

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00