Legemiddelrester i mat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.06.2020

Bruk av veterinære legemidler skal være i tråd med regelverket, og animalsk mat skal ikke inneholde ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 05.07.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00