Regelverksprosess

Nye regler for analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr

Publisert 18.05.2022     Sist endret 18.05.2022

Forordning (EU) 2021/808 inneholder detaljerte krav til dokumentasjon av analysemetodene, ytelseskriterier og validering. I forordningen fastsettes det også bestemmelser om tolkning av analyseresultatene for laboratorieanalysene. Forordningen opphever beslutningene 2002/657/EF og 98/179/EF.

Forordning (EU) 2021/810 endrer overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2021/808. Forordning (EU) 2021/808 opphever beslutning 2002/657/EF, men vedlegg II til beslutning 2002/657/EF vil fortsatt gjelde frem til 27. november 2022 som referanseverdier for tiltak for animalske næringsmidler.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningene er vedtatt i EU

Forordning (EU) 2021/808 og forordning (EU) 2021/810 er begge vedtatt i EU.

 10.06.2021
 
Høring

 

Høringsfrist 27.12.2021
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

 02.05.2022
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50