Tilsynsrapport

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Publisert 10.02.2016     Sist endret 10.02.2016

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015.

Mattilsynet har flere ulike overvåkningsprogram for legemiddelrester i mat og dyr. Ett av disse er det nasjonale overvåkingsprogram på antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe.

Det er Mattilsynets medarbeidere i kjøttkontrollen som tar ut prøvene, fra slakterier i hele landet. I alt ble det undersøkt 866 nyre- og muskelprøver fra normale slakt, tatt på stikkprøvebasis. Prøvematerialet ble tatt fra 309 storfe, 428 svin og 129 småfe. I tillegg ble det tatt ut 28 prøver på grunnlag av mistanke om mulige rester av antibiotika. En mistanke kan for eksempel være dyr som er behandlet med antibiotika og hvor tilbakeholdelsestiden for medisinen nylig er utløpt.

Når det gjelder mistankeprøver, ble det ved screening av nyre- og muskelprøver påvist penicillin fra ett storfe. De andre 27 prøvene var negative. Ved kjemisk (verifiserende) analyse av muskelprøven ble det påvist 3,36 μg/kg penicillin. Dette er mye lavere enn gjeldende grenseverdi for penicillin som er (50 μg/kg).

I henhold til de definerte kriteriene for positive resultater i aktuelt regelverk, ble det ikke påvist overskridelser av antibakterielle stoffer i noen av de undersøkte prøvene i 2015.

Prøvene ble analysert på MatMikroLab ved NMBU, seksjon for mattrygghet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner