Rapport

Overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin 2017

Publisert 30.01.2019     Sist endret 30.01.2019

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i ni prøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke utgjør noe helsefare for norske forbrukere.

Hva undersøkte vi:

Prøvene omfattet 284 storfe, 459 svin og 149 småfe (145 prøver fra sau og 4 fra geit). Hver prøve besto av nyrevev og muskelvev tatt fra samme slaktedyr.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:

Rester av antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Antibakterielle legemidler (AB) er en fellesbetegnelse som omfatter alle legemidlene som dreper eller hemmer veksten av bakterier. Dette vil si legemidler som brukes mot bakterielle infeksjoner.

Hva fant vi:

Innholdet av antibakterielle legemidler i norsk rødt kjøtt er lavt.

  • De fleste overskridelsene handlet ikke om brudd på regelverket.
  • Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene i nyrene ikke utgjør noe helsefare for norske forbrukere

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner