Rapport

Overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin 2019

Publisert 02.06.2020     Sist endret 02.06.2020

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Av 641 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i syv prøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke utgjør noe helsefare for norske forbrukere.

Hva undersøkte vi?

Prøvene omfattet 217 storfe, 314 svin og 110 småfe (102 prøver fra sau og 8 fra geit). Hver prøve besto av nyrevev og muskelvev tatt fra samme slaktedyr.

Tidsrom:

2019

Hva lette vi etter?

Rester av antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Antibakterielle legemidler (AB) er en fellesbetegnelse som omfatter alle legemidlene som dreper eller hemmer veksten av bakterier. Dette vil si legemidler som brukes mot bakterielle infeksjoner.

Hva fant vi?

Innholdet av antibakterielle legemidler i norsk rødt kjøtt er lavt.

  • De fleste overskridelsene handlet ikke om brudd på regelverket.
  • Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene i nyrene ikke utgjør noe helsefare for norske forbrukere
Hvem utførte oppdraget?

FERA Ltd, United Kingdom

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner