Tilsynsrapport

Overvåkning av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2014

Publisert 18.05.2015     Sist endret 18.05.2015

Det ble kun påvist rester av antibiotika i én av 863 prøver. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2014.

Det er Mattilsynets medarbeidere i kjøttkontrollen som tar ut prøvene fra slakterier i hele landet. I alt ble det undersøkt 863 nyre- og muskelprøver fra normale slakt, tatt på stikkprøvebasis. Prøvematerialet ble tatt fra 315 storfe, 419 svin og 129 småfe. I tillegg ble det tatt ut 46 prøver på grunnlag av mistanke om mulige rester av antibiotika. En mistanke kan for eksempel være dyr som er behandlet med antibiotika og hvor tilbakeholdelsestiden for medisinen nylig er utløpt.

Prøvene ble analysert på MatMikroLab ved NMBU, seksjon for mattrygghet.

Det ble påvist rester av antibiotika (penicillin-G) i kun én av de 863 prøvene. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at dette slaktet allerede var kassert av kjøttkontrollen av andre årsaker. Fra de resterende 862 prøvene ble det ikke påvist antibakterielle stoffer. Det ble heller ikke påvist antibiotikarester i prøvene som var sendt på mistanke.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Waleed Ahmed, seniorrådgiver, hovedkontor- seksjon for fremmedstoffer og EØS. tlf.: 22 77 91 11


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Waleed Ahmed, seniorrådgiver, hovedkontor- seksjon for fremmedstoffer og EØS. tlf.: 22 77 91 11