Regelverksprosess

Utvidet bruk av stoffet bambermysin i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 02.11.2021     Sist endret 05.08.2022

Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr endres. Bruken av stoffet bambermysin utvides til også å gjelde for fjørfe, men ikke til konsumegg fra fjørfe.

Matproduserende dyr kan bare behandles med legemidler som er tillatt å bruke etter forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i matproduserende dyr.

De tillatte stoffene er listet opp i forskriftens tabell 1. En virksomhet har søkt om å utvide bruken av stoffet bambermysin og etter at European Medicinal Agency (EMA) har vurdert søknaden og gitt sine konklusjoner, utvider EU-kommisjonen bruken av dette stoffet. Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr endres på bakgrunn av dette.

Les mer om innholdet i forordning (EU) 2022/634 når høringen publiseres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er vedtatt i EU

Forordning (EU) 2022/634

 09.05.2022
 
Høring

 

Høringsfrist: 19.09.2022
 

Vedtakelse i EØS-komitémøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitémøtet

Høsten 2022 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskriften

 

Høsten 2022 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50