Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 21.10.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 21.12.1993 1381

Regelverk og veiledning