Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskproduserte hønseegg og storfemelk i perioden 2014 – 2017

Publisert 26.06.2018     Sist endret 26.06.2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskprodusert egg og melk for perioden 2014 – 2017. Prøvene ble tatt som en del av fremmedstoffprogrammet-landdyr. Formålet med overvåkingen har vært å få kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk som er to produkter som utgjør en viktig del av norsk kosthold.

Hva undersøkte vi?

Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskprodusert hønseegg og storfemelk.

Tidsrom:

2014 – 2017

Hva lette vi etter?

Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskprodusert egg og melk. Egg og melk kan inneholde dioksiner og dioksin-liknende PCB fordi nedbrytningen av disse stoffene går langsomt og vi får en opphopning i næringskjeden i de fettrike delene av dyr.

Hva fant vi?

152 hønseeggprøver og 55 storfemelkeprøver ble analysert.

Et visst nivå av forurensing med dioksiner og dioksinliknende PCB påvises i prøvene. Dette samsvarer med liknende studier som er gjennomført på dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk. Funnene i denne undersøkelsen viser at norskprodusert egg og melk har svært lave nivåer av dioksiner og dioksin-liknende PCB.

 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner