Regelverksprosess

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Publisert 12.06.2020     Sist endret 12.06.2020

EU har fastsatt forordning (EU) 2020/685 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen innebærer at det fastsettes grenseverdier for perklorat i utvalgte næringsmidler, blant annet i frukt og grønnsaker, te, morsmelkerstatninger osv. Disse grenseverdiene vil fremkomme i vedlegget til forordning (EC) 1881/2006.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 27.07.2020
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Vedtatt

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34