Regelverksprosess

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for bly

Publisert 02.09.2021     Sist endret 03.09.2021

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2021/1317 som endrer forordning (EF) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forordningen med endringsforordninger gjelder som norsk forskrift jf. § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forskriftsutkastet innebærer revidering av grenseverdier for bly i visse næringsmidler til sped- og småbarn, spiselig innmat, vin osv.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 15.10.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Vedtatt

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34