Hvordan føres det tilsyn etter miljøgiftregelverket?

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Det er ikke tillatt å omsette mat som har høyere innhold av miljøgifter enn grenseverdien. Alle virksomhetene må legge fram for Mattilsynet hvilke vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som er iverksatt for å nå målene om trygge næringsmidler Virksomheter som ikke er primærprodusenter skal ha et kvalitetssikringssystem med HACCP der det bl.a. skal utføres en fareanalyse der alle farer som må forebygges, reduseres eller fjernes skal identifiseres og tas styring med. Videre er det krav om at næringsmiddelforetaket bl.a. skal utføre mottakskontroll, og ikke akseptere råvarer der det er kjent eller det er grunn til å mistenke at for eksempel innholdet av miljøgifter gjør produktene uegnet til konsum (overskrider grenseverdier).

Når Mattilsynet utøver tilsyn, skal det sjekkes at virksomheten sitt kvalitetssikringssystem inneholder disse elementene. Det er også mulig å ta prøver, enten når det er mistanke om at regelverket ikke følges eller det kan tas prøver for å verifisere at virksomheten sitt system har effekt. Regelverket (kontrollforskiften) setter krav til offentlig kontroll (tilsyn).Det er strenge krav til hvordan prøvetaking og analyser skal foregå og det er forklart hvordan et analysesvar skal sammenliknes med en grenseverdi.  Dersom resultatet er over grenseverdien, skal analytisk usikkerhet trekkes fra analyseresultatet før resultatet sammenliknes med grenseverdien. Er det fortsatt over, dømmes det som et avvik.. Disse strenge reglene for prøvetaking og analyse er satt for å sikre rettigheten til den som er underlagt tilsyn, og basert på prinsippet om at det skal være hevet over tvil at det er et avvik.

Fant du det du lette etter?