Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019

Publisert 04.10.2019     Sist endret 10.02.2020

Mattilsynet ønsket å finne ut mer om marine oljer fra forskjellige råstoff bør renses før de kan selges til humant konsum. Bakgrunnen er at overvåkingsprogram viser at forskjellige råstoff og rensemetoder kan resultere i store forskjeller i innhold av de organiske miljøgiftene, dioksiner og PCB. Noen marine oljeprodukter selges som kaldpressede eller lite bearbeidede, og i slike produkter er det viktig at råstoffet ikke fører til overskridelse av grenseverdier.

Hvem utførte undersøkelsenHavforskningsinstituttet
Hva undersøkte vi:Data om konsentrasjoner av dioksiner og PCB i forskjellige marine råstoff ble satt sammen og omregnet til fettvekt. Dermed fikk vi en oversikt over hvilke oljer fra forskjellige råstoff som trenger å renses før det kan selges som olje til humant konsum.
Tidsrom:

2019

Hva lette vi etter:Om det finnes marine oljer laget av visse typer råstoff som kan selges urenset til humant konsum
Hva fant vi:

Marine oljer produsert av de fleste råvarer må renses for å overholde grenseverdiene for dioksiner og PCB i oljer til humant konsum.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner