Risikovurdering

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Publisert 03.05.2016     Sist endret 12.10.2017

Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) til Mattilsynet.

Fakta om arsen

  • Arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet.

  • Arsen finnes i mange former, som kan være enten organisk - dvs. som inneholder karbon - eller uorganisk. Det er først og fremst uorganisk arsen som er helseskadelig.

  • Det vi i Norge kaller arsen, heter "arsenik" på svensk og "arsenic" på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig.

Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrikk til barn under seks år. Basert på vurderingen fra VKM vil Mattilsynet nå også advare mot riskaker til barn og mot Hijiki-tang.

Matportalen: Unngå å spise hijiki-tang.

– Risikovurderingen til VKM konkluderer med at voksne nordmenn ikke står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Inntaket av uorganisk arsen i Europa er på et nivå som gjør at en mulig helserisiko ikke kan utelukkes. Små barn spiser mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og får derfor en høyere eksponering for uorganisk arsen. Inntak av riskaker kan gi en økt helserisiko. Vi har derfor valgt å anbefale at barn ikke bør drikke rismelk eller spise riskaker, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Sverige og Danmark har også lignende anbefalinger.

Mulig helserisiko

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA har tidligere uttalt at eksponeringen for uorganisk arsen bør reduseres. Det var noe av bakgrunnen for at Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere inntaket av uorganisk arsen i den norske befolkningen. Mattilsynet ønsket å vite om det var grunn til å tro at befolkningen i Norge har et spisemønster som fører til en annen eksponering enn resten av Europa.

Næringsmidlene som inneholder mest uorganisk arsen er ris og risprodukter, samt kosttilskudd basert på alger og skalldyr. Riskaker og Hijiki-tang er eksempler på mat som kan inneholde ekstra høye nivåer av uorganisk arsen. Fisk har generelt høye nivåer av totalarsen, men nivået av uorganisk arsen er meget lavt.

EU har bestemmelser for hvor mye uorganisk arsen det kan være i ris og risprodukter. Dette regelverket gjennomføres nå også i Norge. Ris som skal brukes i produkter ment for barn har ekstra strenge krav.

VKMs vurdering av norske forhold er basert på en mindre populasjonsstudie med et representativt utvalg av befolkningen og deltagere som spiser mye fisk og annen sjømat.

Les mer om risikovurderingen av uorganisk arsen i norsk kosthold på VKMs nettsider.

Virksomhetens ansvar

Som produsent eller importør av mat har du ansvar for at produktene dine ikke utgjør en helsefare. Importører av for eksempel ris og risprodukter skal ha kontroll på at produktene ikke inneholder uorganisk arsen i mengder som gir helsefare. I løpet av kort tid vil det også være grenseverdier som du som importør må forholde deg til. I EU er det nylig fastsatt grenseverdier for ris og enkelte risprodukter og som snart blir gjeldende i Norge. Ris som skal brukes i produkter ment for barn har ekstra strenge krav.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910