Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 – atlantisk kveite

Publisert 25.04.2017     Sist endret 05.12.2019

Atlantiske kveiter under to meter (ca. 100) kilo inneholder uønskede stoffer under grenseverdiene og er trygge å spise. Store kveiter over to meter derimot har et høyt nivå av uønskede stoffer og bør ikke spises.

Hva er undersøkt:

Atlantisk kveite (392 stk.)

Tidsrom:September – mars til desember 2016
Hva lette vi etter:

Metaller

  • arsen
  • kadmium
  • kvikksølv
  • bly

Organiske miljøgifter

  • dioksin
  • dioksinlignende PCB
  • ikke-dioksinlignende PCB
Hva ble funnet:
  • I kveiter under to meter / 100 kilo var det lave nivåer av stoffer som kvikksølv og organiske miljøgifter.

  • I store kveiter over to meter / 100 kilo er det svært høye nivåer av uønskede stoffer.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner