Rapport

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2017

Publisert 23.10.2018     Sist endret 23.10.2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2017. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er i tråd med regelverket, og at animalsk mat ikke inneholder ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Hva undersøkte vi?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

I 2017 ble det tatt i alt 4001 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 1.4 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner