Kunngjøring

Ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler fastsatt

Publisert 14.08.2019     Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet fastsatte 12. juli 2019 ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Forskriften gjennomfører EU-kommisjonens forordning (EU) 2017/2158 i norsk rett, det vil si at forordningens bestemmelser nå gjelder som norsk forskrift.

Det nye regelverket retter seg mot virksomheter som produserer og omsetter potetbaserte produkter, brød og bakervarer, frokostkorn, kaffe og kaffeerstatninger, samt barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn. Disse plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter. Dette i samsvar med prinsippene om risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP-prinsippene) som fremgår av forskrift om næringsmiddelhygiene jf. forordning 852/2004. For å kunne måle og kontrollere effekten av ulike tiltak er det gitt et sett med referansenivåer som ytelsesindikatorer. Nivåene av akrylamid i de ulike produktene og effekten av tiltak verifiseres gjennom prøvetaking og analyse.

Se forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler.

Se også regelverksprosessen: Ny forskrift om tiltak mot akrylamid

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når vi baker, friterer, steker eller griller stivelsesholdige matvarer som f.eks. poteter og brød ved høy temperatur (over 120°C). Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende gjennom å skade arvematerialet (DNA). Nivåene i maten bør derfor være så lave som mulig.

Les mer om akrylamid

Fant du det du lette etter?