Rapport

Kartlegging av uønskede stoffer i mat

Publisert 15.12.2022     Sist endret 15.12.2022

Mattilsynet har utført en kartlegging av prosessfremkalte stoffer, mykotoksiner og tungmetaller i 106 matvarer fra dagligvarehandelen. Mattilsynet ønsker å kartlegge enkelte uønskede stoffer i matvarer vi spiser mye av. Kartleggingen framskaffer data til bruk ved utvikling av regelverk og avdekke eventuelle problemområder som krever økt oppmerksomhet.

Hva ble undersøkt:106 ulike produkter av potetchips, knekkebrød, kjeks/cookies, kaffe, plantebasert snacks, frokostblanding, vegetabilske oljer, hampfrø, hampprodukter, egg, quinoa, chiafrø, sesamfrø og tørkede krydder ble tatt ut. 158 analyser ble utført.
Tidsrom:

Oktober 2021 til februar 2022.

Hva lette vi etter:Produktene ble analysert for stoffene; akrylamid, dioksiner og dioksinlignende PCB, etylenoksid, erukasyre, mykotoksiner, PAH, PFAS, THC og tungmetaller.
Hva fant vi:Nivåene av de uønskede stoffene i de analyserte produktene er lave, bortsett fra høye nivåer av akrylamid i enkelte produkter.
Hvem utførte oppdtraget?Wageningen Food Safety Research
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner