Regelverksprosess

Forslag til "overordnet beredskapsforskrift" om blant annet høyeste midlertidige grensverdier for radioaktiv forurensning i næringsmidler og fôr til omsetning, som kan gjøres gjeldende etter en eventuell atomhendelse

Publisert 24.06.2022     Sist endret 24.06.2022

Mattilsynet gjennomgikk i 2021 radioaktivitetsforvaltningen for mat og fôr etter Tsjernobyl-ulykken. Vi mente blant annet at det bør fastsettes en «beredskapsforskrift» om høyeste midlertidige grenseverdier for radioaktiv forurensning i næringsmidler og fôr til omsetning, og eventuelt andre nødvendige restriksjoner etter matloven, som følge av en atomhendelse.

Målsetningen er at vi skal være så godt forberedt som mulig før en eventuell ny atomhendelse.

Norge vil som EØS-land i de aller fleste tilfellene bli tilsvarende dekket som EU-landene av felles nødtiltak for mat og fôr i EØS etter en atomhendelse. Vi kan i utgangspunktet ikke innføre ytterligere nasjonale tiltak. Det vil derfor antagelig bare være aktuelt å innføre nasjonale tiltak i Norge etter en eventuell atomhendelse:

  • der atomhendelsen bare berører Norge slik at EU ikke ser behov for innføring av felles tiltak i EØS,
  • der EUs felles tiltak i EØS bare delvis dekker behovene for Norge og
  • i påvente av at EU skal innføre felles tiltak i EØS.

Vi mener likevel at det er både hensiktsmessig og riktig at vi etablerer et tilsvarende «beredskapsregelverk» og system for dette i Norge, som det som gjelder i EU.

Da viser vi at vi også i Norge har regulert radioaktiv forurensing før en atomhendelse skjer og fastsatt de høyeste midlertidige grenseverdiene for radioaktiv forurensning i mat og fôr (de «absolutte skrankene» for den konkrete håndteringen etter atomhendelser), som kan gjøres gjeldende etter en atomhendelse.

Vi synliggjør også de øvrige virkemidlene og fullmaktene som de norske mat- og fôrmyndighetene har etter en eventuell atomhendelse.

Vi mener at dette gir trygghet, forutsigbarhet og effektivitet for både myndighetene, virksomhetene og samfunnet for øvrig. Videre er forutsigbarheten som en norsk forskrift gir, viktig for utarbeidelsen av atomberedskapsplaner for tiltak i næringsmidler.

Vi henviser til høringsbrevet og forskriftsutkastene nedenfor for en nærmere presentasjon og gjennomgang av forslagene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring
Høringsfrist: 01.09.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 06.07.2022


Mattilsynet oppsummerer og vurderer høringsuttalelsene, og oversender innstilling til matdepartementene.

 

Høsten 2022 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 06.07.2022

Matdepartementene fastsetter forskriften og kunngjør den i Norsk Lovtidend/Lovdata.

 

Høst/vinter 2022/2023 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 06.07.2022

Fant du det du lette etter?