Faktaartikkel

Mattilsynets rolle i Kriseutvalget for atomberedskap (KU)

Publisert 30.06.2016     Sist endret 30.06.2016

Kriseutvalget for atomberedskap er sentral i organisering av nasjonal atomberedskap. Mattilsynet er én av åtte etater som utgjør kriseutvalget for atomberedskap.

Mattilsynet har en sentral oppgave i å sikre en trygg håndtering som minimerer helsekonsekvenser og øvrige samfunnskonsekvenser av radioaktivitet i fôr, drikkevann og mat. Mattilsynet har avdelingskontorer regionalt som fører tilsyn med ulike virksomheter knyttet til matkjeden, som primærproduksjon, produksjonsvirksomheter, omsetningsleddet og import av mat mv.

På matområdet er det vesentlig med oversikt over forurensingsnivået av ulike radioaktive stoffer i fôr, næringsmidler og vann. God forståelse og kjennskap til næringskjeden, tilgang til analysekapasitet og bakgrunnsdata for nivå av radioaktiv forurensing er vesentlig for å kunne gjøre gode vurderinger av aktuelle tiltak og de råd som skal gis knyttet til mattrygghet. Mattilsynet overvåker matkjeden for å fremskaffe data knyttet til trygg mat (inkludert fôr). Mattilsynet gir også kostholdsråd til befolkningen.

Ved en hendelse vil KU og Mattilsynet gi informasjon om aktuelle tiltak for å begrense forurensingsnivået i matkjeden.

Myndigheten er gitt i publikasjonen "Atomberedskap – sentral og regional organisering" fra Statens strålevern.

Fant du det du lette etter?