Rapport

Radioaktivitet i mat – resultater fra Mattilsynets overvåkingen av næringsmidler i 2019

Publisert 18.09.2020     Sist endret 18.09.2020

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivt cesium i næringsmidler startet 2016. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet for mat og vannprøver tatt i 2019.

 

Hva undersøkte vi? Totalt 751 prøver ble undersøkt for forurensing fra Tsjernobylulykken i 1986. 630 prøver av sauekjøtt og reinsdyrkjøtt, og 120 prøver av andre produkter som spiseklare melkeprodukter, fisk, bær og honning ble undersøkt.
Tidsrom:2019
Hva lette vi etter? Rester av radioaktivt cesium (Cs-137)
Hva fant vi?
  • Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at nivåene av cesium-137 i kjøtt og lokalmat jevnt over er lave. Dette selv om det ble lagt vekt på å ta ut prøver fra belastede områder, hvor vi kan forvente høyere radioaktivitetsnivå.
  • Enkelt av prøvene viste nivåer over gjeldende grenseverdier.
  • Helserisiko ved å spise mat med de målte nivåene er svært lav.
Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Analysesenteret i Trondheim kommune, Valdreslab AS.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner