Radioaktivitet i norsk mat - resultater fra overvåkningen av dyr og næringsmidler 2016

Publisert 04.07.2017     Sist endret 04.07.2017

Rapporten oppsummerer resultatene fra Mattilsynets og Strålevernets overvåkningsprogrammer av radioaktivitet i dyr og næringsmidler fra 2016. Den radioaktive forurensningen fra Tsjernobyl-ulykken er langvarig, og tiltak er fremdeles nødvendig for å overholde grenseverdiene for radioaktivt cesium i enkelte produkter og områder.

Hva undersøkte vi:

Mattilsynet startet i 2016 et eget program for overvåkning og kontroll av mat, «Radioaktivitet i næringsmidler». Det ble tatt ut ca. 900 prøver av sauekjøtt, reinkjøtt, drikkevann og lokalmat produsert i berørte områder. I rapporten oppsummeres også resultatene fra Strålevernets overvåkning av radioaktiv forurensning i viltvoksende sopp og bær, i husdyr på utmarksbeite og Mattilsynets kontroll av sau og rein før slakting og beslutninger om tiltak.

Tidsrom:

2016

Hva lette vi etter:

Cesium-137

Hva fant vi:

Det var svært få overskridelser av grenseverdiene. Grenseverdien for radioaktiv cesium ble overskredet i enkelte prøver av sauekjøtt og i én brunostprøve fra de forurensede områdene. Alle andre næringsmidler som ble undersøkt lå under grenseverdiene.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner